Project

DACHAU

Het concentratiekamp Dachau was het eerste grootschalig opgezette concentratiekamp in nazi-Duitsland. Het kamp werd gebouwd in de nabijheid van de Zuid-Duitse stad Dachau (bij München). Het kamp lag ongeveer 20 km ten noordwesten van München, de hoofdstad van de nazibeweging. Het eerste concentratiekamp van de SS werd door Heinrich Himmler, leider van de SS (Reichsführer) en politiechef van München, opgericht op het terrein van een voormalige munitiefabriek ten oosten van de stad Dachau. Het was in gebruik van 22 maart 1933 tot aan de bevrijding door Amerikaanse troepen op 29 april 1945. Het concentratiekamp Dachau was het enige kamp dat tijdens de twaalfjarige heerschappij van de nazi’s voortdurend in gebruik was. Het ontwikkelde zich als prototype voor nieuwe concentratiekampen en nam meerdere speciale posities in.

Het concentratiekamp was de eerste plaats in het Duitse Rijk, waar een SS-commandant de absolute jurisdictie toebedeeld kreeg en het normale recht met succes buiten werking werd gezet. De SS schiep "een staat binnen een staat" waarin ze politieke tegenstanders vasthield, onderdrukte, martelde en vermoordde. Na de liquidatie van de SA liet Himmler het concentratiekamp vergroten door de bouw van een nieuwe gevangenis, die aan de voormalige munitiefabriek grensde. De organisatie en ruimtelijke structuur diende later als voorbeeld voor de opbouw van nieuwe concentratiekampen. Het nazi-regime presenteerde het als een voorbeeldkamp en als afschrikking voor politieke andersdenkenden. Dachau was oefenterrein voor SS-bewakers en SS-leidinggevenden die later onder andere in de vernietigingskampen ingezet werden. Het kamp Dachau was geen vernietigingskamp, maar toch vonden in geen enkel ander concentratiekamp zoveel politieke moorden plaats. Van de 206.000 personen die er gevangen hebben gezeten stierven er zeker 25.613.